kontakt@energiexperter.nu Box 92012, 120 06 Stockholm 08-627 00 90

Energier, synergier och optimering

Vi injusterar ert värmesystem

Att regelbundet justera ditt värmesystem hjälper till att säkerställa att det fungerar effektivt och inte slösar bort energi och hjälpa till att förhindra eventuella problem med ert värmesystem. Att hålla sitt värmesystem regelbundet justerat kan minska er energiförbrukning genom att se till att systemet fungerar så effektivt som möjligt.

+ En lägre miljöpåverkan 🌿.

+ Minskade driftkostnader.

Läs mer

Radiatorer och termostater

Radiatorer och termostater används tillsammans för att styra temperaturen i en byggnad.

Radiatorn är den enhet som ger värme till rummet och är vanligtvis ansluten till ett centralt värmesystemet. Termostaten används för att detektera temperaturen i området och sedan justera radiatorn för att säkerställa att önskad temperatur bibehålls. Termostaten skickar en signal till radiatorn att antingen slå på eller stänga av beroende på temperaturen i utrymmet. Detta ska säkerställa att de rummen är bekväma och att den energi som används för att hålla rummen vid önskad temperatur hålls till ett minimum. I synnerhet termostater har en begränsad livslängd (ca 30 år) och bör bytas med jämna mellanrum för att funktionen ska upprätthållas.

+ Ett jämnare inomhusklimat.

+ En lägre miljöpåverkan 🌿.

+ Minskade drifthållskostnader.

Läs mer

Byt till effektiva ettgreppsblandare

Många fastigheter har varierade modeller av blandare till handfat och kök. Dagens moderna ettgreppsblandare ger förutom en behaglig inställning av vattentemperaturen också en lägre vattenförbrukning.

+ Bättre komfort.

+ En lägre miljöpåverkan 🌿.

+ Minskade drifthållskostnader.

Läs mer

Byt till LED-belysning

Det är förstås välkänt att LED-belysning drar betydligt mindre energi än en äldre belysning. Men ännu finns det gammal belysning kvar. Snart blir gamla lysrör förbjudna också. Vi inventerar, tar fram kostnad och byter ut er gamla belysning. Gärna tillsammans med installation av detektorstyrd tändning.

+ Smartare belysningsstyrning. + En lägre miljöpåverkan 🌿.

+ Minskade drifthållskostnader.

Läs merKontakta oss för en genomgång över hur vi kan hjälpa er att sänka energikostnaden