kontakt@energiexperter.nu Box 92012, 120 06 Stockholm 08-627 00 90

 

Med effektiv uppvärmning effektiviserar ni er ekonomi!

Värmeväxlare

Värmeväxlare är enheter som används för att överföra värmeenergi från ett medium till ett annat. I ett värmesystem används de för att överföra värme från fjärrvärmen till byggnadens uppvärmningssystem. Värmeväxlare och deras styrsystem har en begränsad teknisk livslängd (ca 30 år) och ett byte kan ge minskad energiförbrukning och ökad driftsäkerhet av värmesystemet.

Läs mer

Radiatorer och termostater

Radiatorer och termostater används tillsammans för att styra temperaturen i en byggnad. Radiatorn är den enhet som ger värme till rummet och är vanligtvis ansluten till ett centralt värmesystemet. Termostaten används för att detektera temperaturen i området och sedan justera radiatorn för att säkerställa att önskad temperatur bibehålls. Termostaten skickar en signal till radiatorn att antingen slå på eller stänga av beroende på temperaturen i utrymmet. Detta ska säkerställa att de rummen är bekväma och att den energi som används för att hålla rummen vid önskad temperatur hålls till ett minimum. I synnerhet termostater har en begränsad livslängd (ca 30 år) och bör bytas med jämna mellanrum för att funktionen ska upprätthållas

Läs mer

Luftvärmepump

Mer text om luftvärmepumpar kommer inom kort.

Läs mer

Geotermi

Mer text om Geotermi kommer inom kort.

Läs mer