kontakt@energiexperter.nu Box 92012, 120 06 Stockholm 08-627 00 90

Isolera dig från kyla och rusande energikostnader

Vi tilläggsisolerar er fasad

Genom att vi tilläggsisolerar er fasad hjälper det er att behålla värme inne under vintern och få svalare under sommaren. Detta minskar mängden energi som behövs för att värma och kyla byggnaden, vilket resulterar i lägre energikostnader Vi rekommenderar ofta att man tilläggsisolerar sin fasad om man ändå ska renovera den. Det är en mycket liten tilläggskostnad som ger stor effekt. Det kan därför vara lönsamt att tidigarelägga en framtida fasadrenovering för att nu tillgodogöra sig en sänkt energiförbrukning Hur mycket pengar ni kan spara med bättre isolering beror på en mängd olika faktorer, till exempel storleken på er byggnad, hur välisolerad den är för närvarande och vilken typ av isolering som finns. I allmänhet kan man förvänta sig att se energibesparingar på upp till 30% med förbättrad isolering. Man får även andra positiva bieffekter av tilläggsisolering: + Isolering ger en bättre ljudabsorbering av buller och annat oljud som kommer utifrån. + En lägre miljöpåverkan 🌿. + Minskade underhållskostnader.

Läs mer

Vi byter gamla fönster till nya energieffektiva

Att byta ut gamla fönster på en fastighet är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna en fastighetsägare kan göra. Det kan även vara värt att byta ut fönstren även ifall det inte är något direkt fel på dem, då tillverkningen av nya fönster under senare år utvecklats mycket. När vi utför fönsterbyte på en fastighet har vi focus på helheten, allt ifrån energi, estetik och funktion. I allmänhet kan man förvänta sig att se energibesparingar på upp till 40% med nya fönster. Kostnaden för ett fönsterbyte är fullt jämförbar med en ordentlig fönsterrenovering som en A13 behandling. Dock är fördelarna med ett fönsterbyte flera;

+ En bättre ljudabsorbering.
+ Ett bättre inomhusklimat.
+ En lägre miljöpåverkan 🌿.
+ Minskade underhållskostnader.

Läs mer

Vinden, locket på huset

Äldre fastigheter har vanligtvis dåligt isolerade vindar. Isoleringen kan bestå av sand, koksaska eller kutterspån. Samtliga dessa material har väldigt dålig isolerande förmåga. Mindre äldre fastigheter kan ha modernare isoleringsmaterial, men då i bristfällig mängd. För att uppnå ett bra reslutat rekommenderar vi att den gamla isoleringen (Sand, kocksaska och kutterspån) avlägsnas från vinden och ny isolering appliceras. Antingen genom lösull eller isoleringsskivor, beroende på vindens utformning.

Läs mer

Kontakta oss för en genomgång över hur vi kan hjälpa er att sänka energikostnaden