kontakt@energiexperter.nu Box 92012, 120 06 Stockholm 08-627 00 90

Energiexperter i Stockholm AB:

Solenergi

08-627 00 90

Energiexperter i Stockholm AB:

Snabba leveranser!

Boka din energiexpert idag och sänk dina energikostnader!

08-627 00 90

Kompletta solenergianläggningar

Vi planerar, projekterar, levererar och installerar.

Solceller är alltid en strålande affär 🌿

Vi tilläggsisolerar er fasad

Genom att vi tilläggsisolerar er fasad hjälper det er att behålla värme inne under vintern och få svalare under sommaren. Detta minskar mängden energi som behövs för att värma och kyla byggnaden, vilket resulterar i lägre energikostnader
Vi rekommenderar ofta att man tilläggsisolerar sin fasad om man ändå ska renovera den. Det är en mycket liten tilläggskostnad som ger stor effekt. Det kan därför vara lönsamt att tidigarelägga en framtida fasadrenovering för att nu tillgodogöra sig en sänkt energiförbrukning
Hur mycket pengar ni kan spara med bättre isolering beror på en mängd olika faktorer, till exempel storleken på er byggnad, hur välisolerad den är för närvarande och vilken typ av isolering som finns.
I allmänhet kan man förvänta sig att se energibesparingar på upp till 30% med förbättrad isolering. Man får även andra positiva bieffekter av tilläggsisolering:
+ Isolering ger en bättre ljudabsorbering av buller och annat oljud som kommer utifrån.
+ En lägre miljöpåverkan 🌿.
+ Minskade underhållskostnader.

Solpaneler

Solpaneler fungerar genom att använda solceller för att omvandla solljus till elektricitet. Solcellerna består av halvledarmaterial som kisel, som absorberar energin från solljus och omvandlar den till likström (DC). Denna likström leds sedan genom en växelriktare där den omvandlas till växelström (AC), som kan användas för att driva enheter eller skickas tillbaka till elnätet. Den elektriska strömmen regleras och övervakas också av en styrenhet för att säkerställa att solpanelsystemet fungerar säkert och effektivt.

Läs mer

Växelriktare 

Växelriktaren omvandlar likström från solpanelerna till växelström, som kan användas i det vanliga vägguttaget. Växelriktarens funktion är även att se till att den producerande elen är av rätt kvalitet och med rätt spänning. I de flesta moderna växelriktare finns det en rad skydds och mät funktioner för att både analysera samt optimera produktionen och användningen av din el.

Läs mer

Batterier

Solcellsanläggningen kan även kompletteras med en batteribank för lagring av eventuell överskottsenergi som produceras av solpanelerna så att den kan användas på natten eller under perioder med låg solexponering. Batterier gör det möjligt för användare att lagra energi som genereras under högsäsong och använda den vid behov istället för att enbart förlita sig på nätanslutna kraftkällor.

Läs mer

IMD – Individuell Mätning och Debitering av el

De befintliga abonnemangen slås ihop till ett som föreningen står för.

Befintliga elmätare tas bort och ersätts med individuella undermätare installerad för varje lägenhet och lokal som mäter mängden el som används vid varje given tidpunkt. Data från dessa mätare skickas sedan till en central server där den analyseras och sammanställs. Systemet ger sen underlag för debitering av faktisk förbrukning för varje lägenhet.

Genom att man bara har ett abonnemang så minskar de fasta avgifterna.

Debitering sker genom att föreningen har ett debiteringssystem som hämtar in data från de undermätare som är installerade.

Läs mer

Finansiering

Vi erbjuder både direktbetalning och leasingalternativ för våra solpanelsinstallationer.

Läs mer